Powrót

27 marca 2018
Właśnie przyszło!! Dziś otrzymaliśmy, jako firma będąca podmiotem gospodarczym Decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr DSW.442.8.2018 z dnia 22.03.2018. Jest tu napisane, że Maritime Consulting Poland sp. z o.o. otrzymało upoważnienie do przeprowadzenia egzaminów na stopnie żeglarskie oraz motorowodne.
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: Darek Kowalski - 603 101 595

 

MCP sp. z o.o. Decyzją MSiT na egzaminowanie.

Maritime Consulting Poland

Dariusz Robert Kowalski

ul. Koszalińska 60

75 - 900 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP (PLN28 1020 2791 0000 7202 0242 9165

PKO BP (EUR) 22 1020 2791 0000 7102 0257 4143