Maritime Consulting Poland

Dariusz Robert Kowalski

ul. Władysława Andersa 1/3

75 - 013 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP (PLN28 1020 2791 0000 7202 0242 9165

PKO BP (EUR) 22 1020 2791 0000 7102 0257 4143

Obozy żeglarskie

Do góry

„Ścieżka zdrowia dla Twardzieli”

Zajęcia survivalowe w istotny sposób rozwijają kreatywność i zdolności interpersonalne. Wzmacniają inicjatywę, uczą działania w zespole oraz przezwyciężania rozmaitych trudności, w tym radzenia sobie ze stresem. Szkoła przetrwania to także okazja do oswojenia z przyrodą i aktywną formą wypoczynku. Wartość stanowią zasady sztuki przetrwania, które wpajają poszanowanie dla życia i bezpieczeństwa oraz dla środowiska naturalnego.

Plan zajęć i warunki bytowe dostosowane zostaną do możliwości uczestników.

 

Przykładowy program od 9:00 do 13:00

 • Budowa schronień z materiałów naturalnych lub sztucznych. 

 • Rozmaite techniki rozpalania ognia. 

 • Sposoby pozyskiwania i uzdatniania wody. 

 • Nauka posługiwania się sprzętem survivalowym. 

 • Nawigacja z mapą i kompasem, orientacja w terenie bez użycia sprzętu. 

 • Samodzielne przygotowywanie posiłków na ognisku lub ziemnym piecu. 

 • Improwizowanie sprzętu przez własnoręczne wykonanie. 

 • Praktyczne treningi pierwszej pomocy. 

 • Umiejętność komunikowania ze służbami ratowniczymi. 

 • Dobieranie i pakowanie ekwipunku, ubioru i obuwia. 

 • Niezbędnik (EDC), czyli co zawsze należy mieć ze sobą. 

 • Psychologia przetrwania, czyli jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia. 

 • Desant - gra terenowa.

 • Turniej strzelanie z broni  pneumatycznej , łuku i markerów.

 

Program kończy się dużym ćwiczeniem zespołowym, które umożliwia uczestnikom połączenie wszystkich przyswojonych elementów w całość. Program trwa 24 godzin. W zależności od życzenia klienta, może zostać rozbudowany do wielodniowego obozu stacjonarnego lub wędrownego o wyższym poziomie trudności.

Zajęcia mogą być realizowane na nieznanym terenie w malowniczych zakątkach naszego kraju. Możemy również pracować w wybranym przez Państwa rejonie po rozpoznaniu miejsca przez instruktorów.

Prezentowany program jest elastyczny. 

 

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów lub przygotowania oferty zgodnej z Państwa pomysłem. Nasza wszechstronna praktyka, wykorzystanie koncepcji „szkoły przetrwania”, podparte diagnozą potrzeb grupy, pozwoli przygotować optymalny program dla Państwa podopiecznych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów survivalu wojskowego.

 

Zapewniamy:

 1. Odzież ochronną do zajęć paintballowych

 2. Sprzęt paintballowy

 3. Wiatrówki – broń do ćwiczeń celności na strzelnicy

 4. Wyposażenie survivalowe (noże, krzesiwa, inne)

  Survival  

Do góry

Organizujemy oraz obsługujemy kolonie oraz obozy motorowodne dla dzieci i młodzieży, podczas których osoby biorące w nim udział zapoznają się z wiedzą w zakresie:

Program szkolenia motorowodnego:

 • Przepisów

 • Locji 

 • Budowy i obsługi jachtu motorowego.

 • Ratownictwa

 • Meteorologii

 • Podstawowych zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego

 • Manewrowania jachtem motorowym –omówienie zagadnienia

 • Pracy w charakterze członka załogi

 • Kierowania załogą

 • Prac bosmańskich.

 • Manewrowania jachtem na silniku - praktyka

 

Zapewniamy:

 1. Niezbędne zabezpieczenie bezpieczeństwa w postaci kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych

 2. Olinowanie miękkie do nauki węzłów

 3. Pomoce dydaktyczne 

 4. Książki oraz opracowany skrypt do szkoleń dla każdego kursanta

 5. Zespól muzyczny - szantowy 

 6. Kadrę instruktorów sportów wodnych

 7. Animatora zajęć oraz zabaw żeglarskich

 8. Ubezpieczenie Firmy 

 9. Dwie łodzie motorowe 4,8m z silnikiem zaburtowym trymowanym o mocach 40KM i 60KM

 10. Skuter wodny 

 11. Łódź motorową do zabezpieczeń zajęć praktycznych na wodzie z silnikiem stacjonarnym  40KM

 

Program szkolenia został opracowany na podstawie wymagań wynikających z:

 

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu 

  Obozy motorowodne  

Do góry

1/ Wiedza teoretyczna

 1. Przepisy

 2. Budowa i wiedza o jachtach

 3. Teoria żeglowania

 4. Locja

 5. Ratownictwo

 6. Teoria manewrowania

 7. Meteorologia

 8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

 

2/ Wiedza praktyczna

 1. Praca załogi i bezpieczna eksploatacja jachtu

 2. Prace bosmańskie

 3. Manewry pod żaglami

 4. Manewry na silniku

 5. Overholung i Ferholung

 

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

Program szkolenia został opracowany na podstawie wymagań wynikających z:

 

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej 

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

  Program szkolenia żeglarskiego  

Do góry

W naszej ofercie znajdziecie Państwo organizację i obsługę obozów żeglarskich, motorowodnych oraz survival z paintballem. Zapewniamy wykwalifikowanych instruktorów sportów wodnych, wychowawców koloni ze stosownymi uprawnieniami pedagogicznymi, zakwaterowanie w 2,3,4-osobowych pokojach, całodzienne wyżywienie, programy animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sprzęt do szkoleń żeglarskich i motorowodnych.

Zajmiemy się kompleksową organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie współpracujących z nami ośrodków wypoczynkowych w Mielnie – Unieściu (woj. zachodniopomorskie), jak we wskazanym Przez Państwa dowolnym ośrodku wypoczynkowym w kraju lub za granicą.    

Program zajęć jest realizowany w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych poprzez aktywną zabawę z dziećmi i młodzieżą nad wodą, a także na wodzie.

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną nadającą  uprawnienia na Żeglarza Jachtowego lub Sternika Motorowodnego prosimy dokonać zgłoszenia na początku szkolenia

 

Zapewniamy:

 • Dwie łodzie odkryto-kabinowe typu Omega 

 • Jacht kabinowy Micro 550

 • Niezbędne zabezpieczenie bezpieczeństwa w postaci kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych

 • Olinowanie miękkie do nauki węzłów

 • Pomoce dydaktyczne

 • Książki oraz opracowany skrypt do szkoleń dla każdego kursanta

 • Zespól muzyczny - szantowy 

 • Kadrę instruktorów sportów wodnych

 • Animatora zajęć oraz zabaw żeglarskich

 • Ubezpieczenie Firmy 

  Obozy żeglarskie  

W naszej ofercie znajdziecie Państwo organizację i obsługę obozów żeglarskich, motorowodnych oraz survival z paintballem. Zapewniamy wykwalifikowanych instrukto-rów sportów wodnych, wychowawców koloni ze stosownymi uprawnieniami pedagogicznymi.

Program zajęć jest realizowany w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych poprzez aktywną zabawę z dziećmi i młodzieżą nad wodą, a także na wodzie.

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną nadającą  uprawnienia na stopień Żeglarza Jachtowego lub Sternika Motorowodnego prosimy dokonać zgłoszenia na początku szkolenia. 

Program zajęć

Zapewniamy