Szkolenia z refundacją - jak to ugryźć?

 

Uczestnik szkoleń organizowanych przez Maritime Consulting Poland może liczyć na refundację poniesionych kosztów, nawet do 80% ceny szkolenia - co to oznacza? Czy każdy uczestnik może liczyć na podobne wsparcie? Jak je uzyskać?

 

Odpowiedź na te pytania jest dość prosta - z refundacji kosztów szkolenia może skorzystać niemal każde przedsiębiorstwo z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w skrócie - MŚP). Fundusze przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, agencji rządowej podległej Ministrowi Rozwoju - a jednym z głównych źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

 

Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z refundacji musi należeć do sektora MŚP. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców:

 

Mikroprzedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 

Mały przedsiębiorcaprzedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

 

OK, moje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, chcę skierować pracowników na szkolenie z refundacją - jak wygląda ten proces?

 

Uzyskanie refundacji rozpoczyna się od wybrania interesującego Cię szkolenia z systemu Bazy Usług Rozwojowych oraz wysłania wniosku do Operatora Programu, właściwego dla danego województwa. Dla przykładu - jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w województwie zachodniopomorskim, Operatorem może być Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości lub Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

 

Pełną listę Operatorów Programu, z podziałem na województwa, możesz znaleźć TUTAJ.

 

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku, musisz zapisać się (oraz/lub Twoich pracowników) na wybraną usługę rozwojową za pośrednictwem systemu Bazy Usług Rozwojowych - proces ten jest bardzo prosty.

 

I... to w zasadzie wszystko!

 

Potrzebujesz pomocy? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i pomożemy Ci w poprawnym wypełnieniu wniosku!

 

+ 48 603 101 595 

+48 665 106 607

biuro@4yachts.pl

Maritime Consulting Poland

Dariusz Robert Kowalski

ul. Koszalińska 60

75 - 900 Koszalin

NIP: 669-199-92-21

PKO BP (PLN28 1020 2791 0000 7202 0242 9165

PKO BP (EUR) 22 1020 2791 0000 7102 0257 4143